วิธีปลูกมะละกอด้วยเมล็ด

Spread the love

วิธีปลูกมะละกอด้วยเมล็ด

วิธีปลูกมะละกอด้วยเมล็ด มะละกอขยายพันธุ์ได้หลายวิธี เช่น การเพาะเมล็ด, การปักชำ, การติดตา, การตอนกิ่ง แต่ส่วนมากจะนิยมการขยายพันธุ์แบบเพาะเมล็ดมากกว่า เพราะทำได้ง่าย สะดวก และได้ต้นที่แข็งแรง ไม่โค่นล้มง่าย ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่จะนำมาเพาะ ผู้ปลูกจะต้องคัดเลือก มาเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่ากับการลงทุน

อย่างไรก็ตาม มะละกอ จัดเป็นไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย แต่ก่อนการเริ่มต้นของการปลูกมะละกอนั้น ก็จะต้องเริ่มจากการเพาะกล้ามะละกอเสียก่อน ดังนั้น ผู้เขียนจึงนำประสบการณ์ ที่นักวิชาการแนะนำหรือจากที่นำไปปฏิบัติเองในการเพาะเมล็ดมะละกอมานำเสนอให้ผู้ที่สนใจนำไปใช้เป็นแนวทางในเรื่องของการเพาะกล้า เนื่องจากมะละกอทุกสายพันธุ์ใช้วิธีการเพาะกล้าเหมือนกัน

วิธีปลูกมะละกอด้วยเมล็ด

เมล็ดที่จะนำมาใช้ทำพันธุ์จะต้องได้จากผลที่สุกเต็มที่ และควรเป็นผลที่ได้จากต้นกะเทย เพราะจะได้ผลผลิตที่สูงที่สุด และเมล็ดที่ได้มาจากผลสุกสามารถนำไปเพาะได้ทันทีโดยไม่ต้องนำไปตากแดดก็ได้ แต่ควรล้างเนื้อเยื่อออกให้สะอาด แต่ถ้าหากต้องการเก็บเมล็ดไว้นานๆ ควรตากเมล็ดพันธุ์ให้แห้งเสียก่อน โดยการหมักเมล็ดสดๆ ไว้ในถุงพลาสติก เก็บไว้ในร่ม 2-5 วัน จากนั้นจึงนำเมล็ดมาล้างให้สะอาด แล้วนำไปผึ่งแดดประมาณ 2-3 แดด ก็จะให้เมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้ได้นานถึง 6 ปี

เริ่มต้นจากการเตรียมดินเพาะต้นกล้า

1. ผสมหน้าดิน ขี้เถ้าแกลบ ขุยมะพร้าว และปุ๋ยคอก อัตราส่วน 2:3:1:1

2. ปรับสภาพดินและฆ่าเชื้อในดินเพาะกล้าด้วยปูนขาว

ขั้นตอนในการเพาะและวิธี

1. นำเมล็ดพันธุ์มะละกอไปแช่น้ำอุ่นที่อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส ปล่อยทิ้งไว้ 1 คืน และคัดเมล็ดที่ลอยน้ำออก

2. นำเมล็ดพันธุ์มาห่อด้วยผ้าขาวบางทิ้งไว้อีก 2-3 วัน หรือเก็บไว้ในถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่นวางไว้ในที่ร่ม 5-7 วัน เปลือกของเมล็ดพันธุ์จะเริ่มปริแตกเห็นรากสีขาวแทงออกมา

3. คัดเมล็ดที่งอกไปเพาะลงในถุงพลาสติก

4. ป้องกันโรคโคนเน่าด้วยสารเมตาแลกซิล 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตรก่อนเพาะ

5. ใช้ไม้ปักตรงกลางถุงเพาะเพื่อนำร่องลึก 1 เซนติเมตร

6. หยอดเมล็ดลงไปในถุง กลบด้วยดินเพาะ รดน้ำให้ชุ่ม

7. เมื่อต้นกล้าอายุ 20 วัน บำรุงต้นกล้าด้วยน้ำหมักจากเศษปลาในอัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

8. เมื่อต้นกล้ามีอายุได้ 40 วันให้ย้ายปลูกลงแปลงได้

สรุป

“มะละกอ” เป็นไม้ผลที่ชอบดินร่วนปนทราย ดินเหนียวปนดินร่วน หรือดินร่วนที่มีการระบายน้ำที่ดี และมีน้ำให้มะละกอตลอดทั้งปี มีอินทรียวัตถุมาก ไม่ชอบน้ำขัง มะละกอจะเจริญเติบโตได้ดีถ้าได้รับแสงแดดเต็มที่ มะละกอมีก้านใบยาว และกลุ่มใบจะมีมากที่ยอด จึงไม่ควรปลูกมะละกอให้ชิดกันเกินไป จะทำให้ไม่สะดวกในการป้องกันกำจัดศัตรูของมะละกอ ซึ่งระยะการปลูกที่เหมาะสมคือ 3×2.5 เมตร หรือ 3×3 เมตร หรือ 3×4 เมตร ตามความเหมาะสม การเตรียมแปลงควรขุดหลุมกว้างxยาวxลึก 50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 10 กิโลกรัม ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หลุมละ 30 กรัม คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนปลูก การให้น้ำควรให้แบบสปริงเกอร์เพื่อให้มีความชื้นในแปลงสม่ำเสมอจะช่วยให้มะละกอติดผลได้ตลอดทั้งปี